Multidisciplinair schouderteam

 

Toon Van Raebroeckx : orthopedisch schouderspecialist              Tim Marteleur : schouder kinesitherapeut                                         Lynn Moons : praktijkmanager

Wat doen wij

In het schoudercentrum zijn we gespecialiseerd in alle pathologie in en rondom het schoudergewricht. Over de jaren heen hebben we een expertise kunnen uitbouwen in zowel operatieve als conservatieve behandelingen van de schoudergordel. Door de nauwe samenwerking tussen chirurg/schouderspecialist, kinesitherapeut en praktijkmanager bieden we een totaal gamma van diagnostiek tot therapie.

Dr. Van Raebroeckx

Dr. Van Raebroeckx doet raadpleging in het schoudercentrum op dinsdag voormiddag en vrijdag heel de dag. De raadplegingen zijn zowel voor eerste advies met opstart van het dossier als voor verder opvolging indien nodig. Opvolg afspraken en eventuele technische onderzoeken worden voor u aansluitend op het consult ingepland.

Infiltraties worden geplaatst tijdens de raadpleging indien aangewezen. Indien nuttig zal hiervoor echografie gebruikt worden. Op deze manier kunnen specifieke lokatie worden aangeprikt.

Dr. Van Raebroeckx ziet vele patiënten voor een second opinion of extra advies. Gelieve dit bij het boeken van de raadpleging te vermelden.

Conservatieve behandelingen bij onze sporters worden meestal overlegd met Tim de kine. Op verwijzing van de arts zal de kine indien nuttig een Isokinetische schoudermeting , Biodex meting, uitvoeren.

Alle operatieve behandelingen worden uitgevoerd in Vitaz, het vroegere AZ Nikolaas. Daar werken we zowel op de daghospitaal campus te Beveren als de hoofdcampus te Sint-Niklaas.

Dr. van Raebroeckx doet ook raadpleging op de campus in Beveren en in de Orthokliniek.

Kine Tim Marteleur

Postoperatieve controle

Tim zorgt in onze praktijk voor alle postoperatieve controles 2 weken na de ingreep door Dr. Van Raebroeckx. Tijdens deze controle kijkt hij of alles goed loopt in deze eerste fase na de operatie. Bij problemen zal hij de arts vragen om mee te komen kijken. Tevens legt hij op dat moment nog eens de hele operatie uit met de te verwachten bijhorende revalidatie. Dit wordt onmiddellijk na de operatie door Dr. van Raebroeckx ook gedaan maar net na een ingreep is het vaak niet makkelijk om alles te onthouden. Na goedkeuring van Tim kan de patiënt dan bij zijn eigen kine de voorgeschreven revalidatie starten meestal 3 weken na de ingreep zelf.

Isokinetische schoudermeting

Daarnaast voert Tim ook onze schoudermetingen uit. De bedoeling van deze meting is een idee te krijgen van het evenwicht en de kracht van verschillende spieren rondom het schoudergewricht. Onvoldoende spierkracht of een onevenwicht van de verschillende spiergroepen ligt vaak aan de basis van veel schouderproblemen. Na de meting die ongeveer 1 uur duurt, worden de resultaten onmiddellijk besproken samen met de patiënt en Dr. Van Raebroeckx. Op basis van de meetresultaten worden dan specifieke richtlijnen meegegeven voor de eigen kine van de patiënt of eventueel de coach of kine van het sportteam. Na 3 maanden van aangepaste training voorzien we een korte opvolg meting voor eventuele extra aanpassingen en controle.

Opstarten training

Tim maakt op voorschrift van Dr. van Raebroeckx ook specifieke trainingsschema’s op voor schouder revalidaties. Deze schema’s kunnen thuis op eigen tempo worden uitgevoerd. Vaak combineren we dit met begeleiding door patiënt zijn of haar eigen kine 1 maal per week. Feedback kan steeds gegeven worden aan de sportcoach, teamkine of sportarts.